Τι είναι η Ψωρίαση

Η Ψωρίαση είναι μια χρόνια συστηματική, αυτοάνοση και αυτοφλεγμονώδης νόσος που εμφανίζεται με ποικίλες μορφές και διαφορετικά επίπεδα σοβαρότητας. Παρόλο που η ακριβής αιτία της παραμένει άγνωστη, η Ψωρίαση οφείλεται σε μια ανοσολογική διαταραχή που σχετίζεται με την υπερενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων, κατά την οποία επιταχύνεται ο κύκλος ανάπτυξης των κυττάρων της επιδερμίδας (κερατινοκύτταρα). Φυσιολογικά τα κερατινοκύτταρα ανανεώνονται κάθε 28 ημέρες. Στην Ψωρίαση ο κύκλος ανάπτυξης είναι τόσο γρήγορος (3-4 ημέρες), ώστε τα κερατινοκύτταρα δεν προλαβαίνουν να ωριμάσουν φυσιολογικά και να ανανεωθούν, με αποτέλεσμα την υπερσυσσώρευση τους και τον σχηματισμό των χαρακτηριστικών πλακών της νόσου.[9][12][13]

Η πιο συχνή μορφή της νόσου είναι η Ψωρίαση κατά πλάκας[11] και αφορά περίπου στο 80% των ασθενών. Η τυπική εικόνα έχει ερυθρές, επηρμένες πλάκες που καλύπτονται από σκληρά αργυρόχροα λέπια λόγω της υπερσυσσώρευσης νεκρών κυττάρων στην επιδερμίδα. Μπορεί να υπάρχει κνησμός και πόνος στη συγκεκριμένη περιοχή του δέρματος. Αυτή η μορφή Ψωρίασης μπορεί να εντοπίζεται οπουδήποτε στο σώμα, αλλά συνήθως εμφανίζεται αμφοτερόπλευρα στα γόνατα, τους αγκώνες και το τριχωτό της κεφαλής. Μπορεί, επίσης, να προσβάλλονται οι παλάμες και τα πέλματα, τα νύχια, η περιοχή των γεννητικών οργάνων και, σπανιότερα, το πρόσωπο. Για πολλούς ανθρώπους η Ψωρίαση κατά πλάκας δεν είναι ένα απλό αισθητικό πρόβλημα, αλλά μπορεί να έχει σημαντικά αρνητικό αντίκτυπο για τους ίδιους και τις κοινωνικές συναναστροφές τους με αποτέλεσμα να επηρεάζεται δυσμενώς η συνολική ποιότητα ζωής τους.

Υπάρχουν 5 βασικές μορφές Ψωρίασης:[10]

  1. Ψωρίαση κατά πλάκας,[11] είναι η συχνότερη μορφή της νόσου (80% των περιπτώσεων). Χαρακτηρίζεται από σαφώς αφοριζόμενες ερυθηματώδεις πλάκες που καλύπτονται από παχιά αργυρόχροα λέπια. Μπορεί να εμφανιστούν οπουδήποτε στο σώμα, αλλά συχνότερα εντοπίζονται σε αγκώνες, γόνατα και τριχωτό κεφαλής.
  2. Σταγονοειδής, συχνότερη σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες και συνήθως προηγείται μια στρεπτοκοκκική λοίμωξη. Εμφανίζεται με διάσπαρτες μικρές, ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες (μικρότερες των 2 εκατοστών) και κατανέμεται γενικευμένα σε κορμό και άκρα. Εμφανίζεται στο 10% των περιπτώσεων και αποτελεί ήπια μορφή της νόσου.
  3. Ανάστροφη, εμφανίζεται στις πτυχές του σώματος και χαρακτηρίζεται από ερυθρότητα και φλεγμονή. Σε αντίθεση με την Ψωρίαση κατά πλάκας τα λέπια μπορεί να μην είναι έντονα εμφανή, λόγω της εντόπισης. Εμφανίζεται, κυρίως, στις περιοχές της μασχάλης, των γεννητικών οργάνων, κάτω από το στήθος και μεσογλουτιαία. Λόγω αυτής της εντόπισης, ο κνησμός και ο ιδρώτας προκαλούν έντονη ενόχληση.
  4. Ερυθροδερμική, είναι σοβαρότερη και σπανιότερη (λιγότερο από το 5% των περιπτώσεων) μορφή της νόσου. Χαρακτηρίζεται από καθολική φλεγμονή και ερυθρότητα του δέρματος, ενώ συνυπάρχουν και συστηματικά συμπτώματα (πυρετός, κακουχία). Χρήζει άμεσης ιατρικής φροντίδας.
  5. Φλυκταινώδης, όπου δεν υπάρχουν υπερκερατωσικές πλάκες και χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό φλυκταινών και συνάθροισης πολυμορφοπύρηνων κυττάρων στην επιδερμίδα. Είναι σοβαρή και πιο σπάνια μορφή (αφορά το 5% των ασθενών). Διακρίνεται στην εντοπισμένη (παλαμών-πελμάτων) και τη γενικευμένη μορφή. Παρόλο που οι ασθενείς παρουσιάζουν μόνο μία μορφή Ψωρίασης, μερικές φορές μπορεί να μεταπέσουν σε άλλη μορφή. Σε κάποιες περιπτώσεις, περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν την αλλαγή από μία μορφή Ψωρίασης σε κάποια άλλη.


9.About Psoriasis. National Psoriasis Foundation website.
10.Luba KM, Stulberg DL. Chronic plaque psoriasis. Am Fam Physician. 2006;73(4):636-644.
11.An overview of Psoriasis and Psoriatic Arthritis. Portland, OR. National Psoriasis Foundation. 2009;1-13.
12.Krueger G, Koo J, Lebwohl M, et al. The impact of psoriasis on quality of life results of a 1998 National Psoriasis Foundation patient-membership survey. Arch Dermatol. 2001 137 (3) 280-28
13.Schon MP, Boehncke WH. Psoriasis. N Engl J Med. 2005 352 (18) 1899-1912