Γνωρίζεις ότι

 • Περίπου 1 στους 3 ασθενείς με Ψωρίαση θα αναπτύξει Ψωριασική Αρθρίτιδα.[14] Ωστόσο, θα περάσουν κατά μέσο όρο 5 χρόνια από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι τη διάγνωση. Ακόμη και μια καθυστέρηση 6 μηνών στη διάγνωση και την κατάλληλη διαχείριση της Ψωριασικής Αρθρίτιδας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη της άρθρωσης.
 • Περίπου το 50% των ασθενών με Ψωρίαση και το 80% των ασθενών με Ψωριασική Αρθρίτιδα[15] αναμένεται να παρουσιάσουν πρόβλημα στα νύχια (Ψωριασική Ονυχία).
  Οι επιπτώσεις στα νύχια μπορεί να είναι οι ακόλουθες:

  • Υπερκεράτωση (πάχυνση του νυχιού)
  • Ονυχόλυση (διαχωρισμός και αποκόλληση νυχιού)
  • Αποχρωματισμός (καφέ-κίτρινο χρώμα)
  • Βοθρία (εμφάνιση μικρών οπών).
 • Το Μεταβολικό Σύνδρομο συνυπάρχει πολύ συχνά με την Ψωρίαση και διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων.[3]
 • Οι ασθενείς με Ψωρίαση έχουν αυξημένο κίνδυνο, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, να αναπτύξουν Στεφανιαία Νόσο ή/και να υποστούν Έμφραγμα του Μυοκαρδίου.[3]
 • Οι ασθενείς με Ψωρίαση αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εμφάνισή τους, αισθάνονται στιγματισμένοι και έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν Άγχος ή Κατάθλιψη.[7]
 • Το Άγχος και η Κατάθλιψη ενδέχεται να εμποδίσουν την αποτελεσματική διαχείριση και θεραπεία των ασθενών με Ψωρίαση.[7]
 • Περίπου 1 στους 3 ενήλικες ασθενείς με Ψωρίαση έχουν έναρξη της νόσου στην παιδική ηλικία. Τα παιδιά, συνήθως, αναπτύσσουν τη νόσο μεταξύ των 7 και 11 χρόνων της ζωής τους.[16]


3.Rodrıguez-Ortiz et al, Assessment of two different diagnostic criteria for the evaluation of metabolic syndrome, Surgery, April 2016, 1121-1128.
7.R.C. Lamb et al, Screening for anxiety and depression in people with Psoriasis, British Journal of Dermatology (2017) 176, pp1028–1034.
14.Ibrahim GH, et al. Clin Exp Rheumatol. 2009;27:469-474.
15.Gladman DD, Antoni C, Mease P, et al. Psoriatic arthritis: epidemiology, clinical features, course, and outcome. Ann Rheum Dis. 2005;64 Suppl 2:ii14-ii
16.Raychaudhuri SP, Gross J. A comparative study of pediatric onset psoriasis with adult onset psoriasis. Ped Dermatol. 2000;17:174-178.